ανθρακικο

αποτυπωμα

Τι είναι το ανθρακικό αποτύπωμα; Γιατί το χρησιμοποιούμε. Τι επιπτώσεις έχει το ανθρακικό αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα; Πως μπορούμε να το περιορίσουμε; Αφιέρωσε λίγα λεπτά και διάβασε λίγα πράγματα.

01.

ορισμοσ

Με τον όρο ανθρακικό αποτύπωμα εννοούμε τη συνολική ποσότητα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως ισοδύναμη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπεται στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος (την παραγωγή του, τη διανομή και τη χρήση του, καθώς και την τελική απόρριψή του) ή που προκαλείται από έναν ορισμένο πληθυσμό ή ένα σύστημα ή μια δραστηριότητα.

02.

χρησιμοτητα

Χρησιμοποιούμε την έννοια του αποτυπώματος άνθρακα ώστε να προσδιορίσουμε ποσοτικά τις επιπτώσεις μιας δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή. Αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από την παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Στην δική μας περίπτωση κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων.

03.

σκοποσ

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται με καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη μας εξαιτίας της αυξημένης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός της Bold LOgistics είναι η συμβολή της στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, πραγματοποιώντας φιλικές, για το κλίμα, υπηρεσίες και λειτουργικές επιλογές.

οι δρασεισ μασ

Στην Bold Logistics συμμετέχουμε στην προσπάθεια θεραπείας του πλανήτης μας και σε συνεργασία με την we4all προχωρούμε σε δενδροφύτευση για λογαριασμό των πελατών μας.

X

be

Η Bold είναι διατεθειμένη να εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις εταιρειών με προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και στόχους για χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα στο σύνολο της λειτουργίας τους. Αν ενδιαφέρεσαι και θέλεις παραπάνω πληροφορίες επικοινώνησε μαζί μας.