Οι

Υπη

ρεσιεσ

Μασ

Διαβάστε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και δείτε τον κύκλο των εργασιών στην εταιρεία μας, με τελικό σκοπό την μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά τη διαδικασία παράδοσης των προϊόντων σας.

01.

Τα προϊόντα φτάνουν στην αποθήκη μας και φυλάσσονται σε ψυγεία μέχρι να φορτωθούν και να φύγουν με τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά ψυγεία μας για διανομή.

02.

Γίνεται η φόρτωση και η διανομή από τους πολύ καλά καταρτισμένους υπαλλήλους μας.

03.

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγάκια μας επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις μας όπου υπολογίζεται το ανθρακικό τους αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της διανομής.

04.

Το αρχείο με το ανθρακικό αποτύπωμα αποστέλλεται στον εκάστοτε συνεργάτη μας.

01.

Τα προϊόντα φτάνουν στην αποθήκη μας και φυλάσσονται σε ψυγεία μέχρι να φορτωθούν και να φύγουν με τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά ψυγεία μας για διανομή.

02.

Γίνεται η φόρτωση και η διανομή από τους πολύ καλά καταρτισμένους υπαλλήλους μας.

03.

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγάκια μας επιστρέφουν στις εγκαταστάσεις μας όπου υπολογίζεται το ανθρακικό τους αποτύπωμα κατά τη διάρκεια της διανομής.

04.

Το αρχείο με το ανθρακικό αποτύπωμα αποστέλλεται στον εκάστοτε συνεργάτη μας.

τι μασ ξεχωριζει

Ελεγχόμενη Θερμοκρασία

Οι διανομές γίνονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες με πιστοποιημένο και βαθμονομημένο εξοπλισμό, δοκιμασμένο για τις απαιτήσεις των πελατών μας. Απευθυνόμαστε σε Β2Β και Β2C.
Από την στιγμή της εκφόρτωσης των προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας εώς την στιγμή της διανομής τους, εξασφαλίζουμε τις απαιτούμενες θερμοκρασίες
Το εύρος των θερμοκρασιών που υποστηρίζουμε είναι -18°C, +0°C+05°C, +15°C+25°C, +25°C.

Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Η ομάδα μας φροντίζουμε να είναι πλήρως εκπαιδευμένη και καταρτισμένη για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε αλλά και τους στόχους που έχουμε σαν επιχείρηση.
Η ομάδα back-office είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες και τους οδηγούς, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση κάθε δρομολογίου.
Οι οδηγοί μας περνούν ειδική εκπαίδευση ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προϊόντων που μεταφέρουν καθώς και σε όλα τα ηλεκτρονικά και ποιοτικά συστήματα της Bold Logistics.